Wij behartigen uw belangen

Hondsrug Advocatuur

Hondsrug Advocatuur is een advocatenkantoor, gevestigd in hartje Emmen, gelegen op de mooie Drentse Hondsrug.
Wij zijn een laagdrempelig kantoor, waar een ieder welkom is. Op deze website vindt u  wat informatie op hoofdpunten over de zaken die wij voor u kunnen behandelen. Wilt u meer weten of hebt u juridische hulp nodig, dan kunt u telefonisch een afspraak maken. Een eerste oriënterend gesprek is gratis en vrijblijvend.

RECHTSGEBIEDEN

Mr. E.J.P. Cats heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende Hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

ASIEL- en vluchtelingenRECHT

SOCIAAL ZEKERHEIDSrecht

Sociale voorzieningen Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen

VREEMDELINGENRECHT

Vreemdelingenbewaring

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied

ASIEL- EN VLUCHTELINGEN RECHT

Ik help zowel mensen die in een asielprocedure zitten als mensen die een ander soort verblijfsvergunning willen aanvragen. Als u bijvoorbeeld uw partner uit het buitenland wil laten overkomen kan ik u adviseren en eventueel begeleiden bij de procedure. Ook kan ik u helpen bij bijvoorbeeld de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor studie, arbeid, medische behandeling of visum. Ik kan u ook bijstaan bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen de afwijzing van zo’n aanvraag of tegen bijvoorbeeld een intrekking van een verblijfsvergunning of ongewenstverklaring. Denk wel aan de bezwaar- of beroepstermijn, die in de beslissing wordt vermeld!  

VREEMDELINGENRECHT

Vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook familieleden van mensen die al in Nederland wonen. Ook kan het gaan om mensen die in Nederland willen komen werken. De wet beschouwt iemand die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, of een nationaliteit die daarmee gelijk gesteld wordt, als vreemdeling.

Contact

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Plan uw route naar ons kantoor

Bezoek uitsluitend op afspraak

Contactgegevens

Hondsrug Advocatuur

Nasaulaan 28
7811 GK Emmen

  0591 658 144

  0591 613 388

  info@hondsrug-advocatuur.nl