2015 Copyright Hondsrug Advocatuur
Vreemdelingenrecht/Immigration

Ons kantoor is gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Wij helpen zowel mensen die in een asielprocedure zitten als mensen die een ander soort verblijfsvergunning willen aanvragen. Als u bijvoorbeeld uw partner uit het buitenland wil laten overkomen kunnen wij u adviseren en eventueel begeleiden bij de procedure. Ook kunnen wij u helpen bij bijvoorbeeld de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor studie, een verblijfsvergunning arbeid of een verblijfsvergunning voor medische behandeling.
Een aanvraag voor een reguliere (= niet asiel) verblijfsvergunning moet in de meeste gevallen worden ingediend bij de gemeente.


Our lawyers  are specialized in immigration law. We can advice you  about the possibilities of a (second)  apply for asylum but also about a residence permit for other reasons, for instance family reunion, medical care or study. You should take into consideration, that to apply for a permit, in most cases you have to go to the 'gemeente'.

Kijk voor meer informatie ook op / For more information look also look at