©  2015 Copyright Hondsrug Advocatuur
Strafrecht

Als u verdacht wordt van een misdrijf, is goede rechtsbijstand van groot belang: tegenover u staat het Openbaar Ministerie, met al haar grote mogelijkheden om onderzoeken te verrichten en deskundigen te raadplegen, terwijl een strafrechtelijke veroordeling grote gevolgen kan hebben, om van een eventueel voorarrest maar te zwijgen.

Maar ook om te voorkomen dat een onschuldige wordt veroordeeld, is goede rechtsbijstand door een advocaat onontbeerlijk.

Onze -in strafrecht zeer bedreven- advocaten rekenen het tot hun taak om u de best mogelijke verdediging te geven, als u vervolgd wordt voor een strafbaar feit. Ons kantoor heeft veel ervaring in zowel "kleine" als "grote" strafzaken. Wij hebben in het strafrecht veel kennis en deskundigheid in huis en houden ons goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het strafrecht.

Als u bent gedagvaard om te verschijnen voor de strafrechter in verband met een misdrijf, dan kunt u gerust bij ons een afspraak maken voor een oriŽnterend gesprek. Wij kunnen u dan algemene informatie geven over de procedure, die u te wachten staat.

Indien u ons in de arm neemt, vragen wij het proces-verbaal -zeg maar het strafdossier- op, nemen dit met u door en adviseren wij u over eventueel te nemen stappen. Ook bekijken wij voor u de mogelijkheden om bijvoorbeeld getuigen of deskundigen op te roepen voor de zitting. Als er bijvoorbeeld "telefoon-taps zijn geweest, dan bekijken wij met u of het zinvol is om de cd-roms met afgeluisterde gesprekken op te vragen. We bepalen met u de te volgen strategie en op de strafzitting zelf voeren wij natuurlijk uw verdediging.

Ook adviseren wij over het al dan niet instellen van hoger beroep en bij een vrijspraak over het instellen van een schadevergoedingsactie in verband met onterecht vastgezeten dagen in voorarrest.