©  2015 Copyright Hondsrug Advocatuur
Sociaal zekerheidsrecht

Indien u in een uitkeringssituatie terecht komt, hebt u te maken met het steeds veranderende sociale zekerheidsrecht. Denk bijvoorbeeld aan de WIA (de vroegere WAO) of de bijstand. U staat dan tegenover bijvoorbeeld de sociale dienst of het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen), instanties die voor u zeer ingrijpende beslissingen kunnen nemen.

Is het voor u beschikbare werk echt passend voor u? Of is uw gezondheidssituatie inderdaad opeens dusdanig verbeterd, dat uw arbeidsongeschiktheidspercentage omlaag kan? Dit zijn kwesties die bij het toekennen of wijzigen van een uitkering een rol kunnen spelen.

Indien u het niet eens bent met de beslissing over uw uitkering, schroom dan niet een afspraak te maken met één van onze advocaten. Maar ook als u twijfelt of de uitkeringsinstantie het wel goed heeft gedaan, kunt u gerust een afspraak maken voor een orienterend gesprek. Houd wel rekening met de beroepstermijn: de termijn voor het instellen van beroep of bezwaar staat genoemd in de beslissing zelf en bedraagt vaak -maar niet altijd- zes weken.

Onze advocaten kunnen u adviseren en, wanneer dit zinvol is, voor u bezwaar of beroep instellen. In schrijnende situaties kunnen wij ook voor u de voorzieningenrechter van de Rechtbank om een voorlopige voorziening verzoeken: hiermee proberen wij dan voor u bij de voorzieningenrechter uit te lokken dat deze de uitkeringsinstantie opdracht geeft om u in afwachting van de lopende bezwaar- of beroepsprocedure alvast uit te betalen.