©  2015 Copyright Hondsrug Advocatuur
Personen- en familierecht

Echtscheiding
Om te scheiden moet u via een advocaat een zogenaamd verzoek tot echtscheiding indienen bij de Rechtbank. U kunt de echtscheiding alleen aanvragen (een zogenaamd eenzijdig echtscheidingsverzoek); wanneer u echter nog goed zakelijk met elkaar kunt overleggen, kunt u ook overwegen om de echtscheiding gezamenlijk, via één advocaat te regelen (gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek).

Als er, naast de echtscheiding, geen bijzonderheden geregeld hoeven te worden, zal de Rechtbank zonder dat er een zitting komt, binnen enkele weken schriftelijk de echtscheiding uitspreken. Dit betekent echter nog niet dat u gescheiden bent. Zowel u als uw (aanstaande) ex-echtgenoot moeten daarna nog een zogenaamde 'akte van berusting' ondertekenen. Dit houdt in dat u berust in de echtscheiding en dat u niet tegen de beschikking in hoger beroep wilt gaan. Na ondertekening door beide partijen van de akte van berusting, stuurt de advocaat de aktes, samen met de beschikking van de rechtbank naar de gemeente. De gemeente schrijft de echtscheiding in in de registers van de burgerlijke stand en stuurt daarvan een bewijs aan de advocaat. Zodra de gemeente de echtscheiding heeft ingeschreven bent u officieel gescheiden.

Behalve de echtscheiding zelf, kunt u - in overleg met uw advocaat - ook allerlei andere zaken die met de echtscheiding te maken hebben aan de rechter voorleggen.

Verdeling van huis, inboedel en andere goederen
Als u het eens bent over de verdeling, kunt u de afspraken in een overeenkomst, een zogenaamd echtscheidingsconvenant, vastleggen. De rechter kan dan naar deze afspraken verwijzen in de beschikking. Een convenant is ook mogelijk als u ieder een andere advocaat heeft. Bent u het niet eens, dan kunt u de rechter een voorstel doen over de verdeling. Ook kunt u de rechter vragen een notaris te benoemden om de zaken te verdelen.

Kinderen
Als er minderjarige kinderen zijn, is het natuurlijk heel belangrijk dat zij zo min mogelijk te lijden hebben onder de echtscheiding. Wij kunnen u adviseren over een omgangsregeling, maar ook over bijvoorbeeld co-ouderschap en kinderalimentatie. Overigens kunt u ook los van een echtscheidingsprocedure, deze zaken aan de rechter voorleggen. Samenwoners met kinderen kunnen immers ook uit elkaar gaan. Of u bent jaren geleden uit elkaar gegaan en het blijkt dat een van de ouders de afspraken over de kinderen niet nakomt.
Bijzondere procedures in verband met kinderen zijn bijvoorbeeld: gezag, voogdij, erkenning, vaststelling of ontkenning van het vaderschap van het kind. Daarnaast kunnen kinderen als er problemen in het gezin zijn soms onder toezicht worden gesteld of uit huis worden geplaatst. U krijgt dan te maken met bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming.

Partner- en kinderalimentatie
Alimentatie is een maandelijkse (financiële) bijdrage in de kosten van levensonderhoud.
Als een van beide partners aanzienlijk meer verdient dan de ander, kan het zijn dat de ander na de echtscheiding recht heeft op partneralimentatie. Dit geldt alleen als u getrouwd bent geweest. Voor kinderen ligt dit anders: beide ouders moeten bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Dit geldt ook voor ouders die niet met elkaar getrouwd zijn geweest. Ook (partner)alimentatie kunt u zowel binnen de echtscheidingsprocedure als apart aan de rechter vragen. Ook kan aan de rechter gevraagd worden de alimentatie te wijzigen. Stel bijvoorbeeld dat u alimentatie betaalt maar dat u door omstandigheden minder gaat verdienen waardoor u de alimentatie niet meer, of nog maar gedeeltelijk kunt betalen.
Voordat er een procedure over alimentatie gestart wordt bij de rechtbank, moet eerst worden uitgerekend wat een redelijk bedrag is en of u dat bedrag kunt betalen. Wij maken graag een berekening voor u.