2015 Copyright Hondsrug Advocatuur
Huurrecht

In Nederland wonen er vrij veel mensen in huurhuizen. Het nadeel van het huren van een huis is dat men, in sommige gevallen, in grote mate is overgeleverd aan de welwillendheid van de verhuurder. Zaken zoals huurverhoging, het onderhoud van het gehuurde pand, welke kosten voor wiens rekening komen, worden in grote mate bepaald door de verhuurder. Althans dat is het beeld, dat nog altijd leeft.

Tegenwoordig is het echter niet zo dat de verhuurder eenzijdig allerlei zaken mag bepalen. De verhuurder moet zich houden aan bepaalde wettelijke voorschriften. Indien u als huurder niet tevreden bent over de feitelijke naleving van de huurovereenkomst, is het raadzaam om naar een advocaat te gaan die op de hoogte is van de wettelijke bepalingen omtrent huurovereenkomsten. Een advocaat kan u adviseren wat u moet doen om uw positie te versterken en wat het beste is wanneer er sprake is van een conflict.

Wanneer u van mening bent dat het huurbedrag dat u betaalt veel hoger is dan wat gemiddeld voor een zelfde soort huis wordt betaald, wanneer de verhuurder zich niet aan zijn onderhoudsverplichting van het gehuurde pand houdt of wanneer de verhuurder u zonder meer uw huis uit wil zetten zonder gegronde reden, is het verstandig om inlichtingen op te vragen over uw rechtspositie.

Ook wanneer u verhuurder bent en u weet niet zeker wat rechtens juist is, is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat. Wij kunnen voor u uitzoeken waar u staat en wat u kunt doen wanneer een huurder bijv. zijn betalingsverplichting niet naleeft.

Wij kunnen voor u bemiddelen indien er een conflict is tussen huurder en verhuurder, wanneer u twijfelt over uw rechtspositie en wanneer u van mening bent dat u in onderling overleg tot betere afspraken kunt komen met de verhuurder. Ook wanneer er sprake is van een conflict dat zodanig uit de hand is gelopen dat een normale verhouding tussen huurder en verhuurder niet meer mogelijk is, kunnen wij u bijstaan. In de sommige gevallen moet u eerst naar de zogenaamde "Huurcommissie"voordat u een gerechtelijke procedure kunt starten, maar vervolgens bestaat de mogelijkheid om een procedure te beginnen tegen de verhuurder.

Zorg er dus voor dat wanneer er een conflict dreigt tussen huurder en verhuurder dat u in een zo vroeg mogelijk stadium naar een advocaat stapt. Wij adviseren u graag over wat u het beste in de situatie kan doen en starten eventueel een procedure voor u.


Zie ook: