2015 Copyright Hondsrug Advocatuur
Kosten

Veel mensen zijn nogal huiverig om een advocaat in de arm te nemen vanwege de kosten. In veel gevallen valt dit echter wel mee. Indien u van plan bent om een advocaat te nemen, wordt er eerst naar uw inkomen gekeken. Tot een bepaalde inkomensgrens kan het namelijk zijn dat u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp.

Wanneer kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp?

Gesubsidieerde rechtshulp betekent dat u een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Er zijn tabellen aan de hand waarvan de eigen bijdrage wordt berekend. U kunt deze tabellen vinden op onderstaande link.

Gesubsidieerde rechtshulp wordt in de dagelijkse praktijk een toevoeging genoemd, omdat de door u benaderde advocaat aan u wordt "toegevoegd". U komt in aanmerking voor een toevoeging indien uw jaarinkomen onder een bepaalde grens ligt. Of u wel of niet voor een toevoeging in aanmerking komt, hangt af van uw fiscaal jaarinkomen van twee jaar geleden. Uw fiscaal jaarinkomen van twee jaar geleden blijkt uit uw jaaropgaaf of belastingaangifte van dat jaar.

Indien u een toevoeging krijgt, betaalt u dus een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De aanvraag voor verlening een toevoeging kunnen wij voor u indienen.


Advocaatkosten

Als u niet voor een toevoeging in aanmerking komt, betaalt u voor de uren die de desbetreffende advocaat in uw zaak steekt. Het aantal uren, dat een advocaat met een bepaalde zaak bezig is hangt vooral af van de ingewikkeldheid en de duur van de zaak.

Overige kosten

Naast de kosten voor de uren die een advocaat in uw zaak steekt, kunnen er andere kosten zijn. Indien u een procedure gaat voeren bij een rechterlijke instantie is er griffierecht verschuldigd. Het griffierecht is een bedrag dat betaald moet worden voor de administratieve kosten van de behandelende instantie (bijv. de Rechtbank). De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van het soort zaak en of u wel of niet voor een toevoeging in aanmerking komt.

Ook kan gedacht worden aan kosten van de deurwaarder en kosten voor het opvragen van uittreksels.

Wanneer u zich tot ons wendt, zullen wij u natuurlijk zo volledig mogelijk over de te verwachten kosten informeren.